Uczenie historii poprzez interaktywne gry miejskie – innowacyjna metoda Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku

Przekazywanie wiedzy historycznej do młodych umysłów, w sposób który pozwoli im zrozumieć i docenić odległe wydarzenia, jest wyzwaniem, które pedagogowie zmagają się na co dzień. Właśnie w takim kontekście, Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku, wprowadził innowacyjny pomysł na uczenie historii. Od sześciu lat, bezpośrednio przed obchodami Święta Niepodległości, szkoła ta organizuje edukacyjną grę miejską.

W ten unikalny sposób, Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku upamiętnia moment odzyskania przez Polskę niepodległości, jednocześnie umożliwiając uczniom nie tylko naukę historii, ale też doświadczenie jej w praktyce.

Gra miejska nosząca nazwę „Z Marszałkiem po Białymstoku” ma na celu ukazanie uczniom drogi do wolności ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej perspektywy.

Jak podkreślił Jakub Dawidziuk, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, taka forma nauki wymagała od niego i jego kolegów wcześniejszego przygotowania – samodzielnej nauki, ale też pracy w grupie. Jakub zauważył również, że gra miejska jest doskonałą formą aktywności fizycznej oraz sposobem na lepsze poznanie swojego miasta.