Podlaski Kongres Zabytków zgadza się na budowę prawosławnej kaplicy cmentarnej w Michałowie

Wojewódzki Konserwator Zabytków na Podlasiu wydał zielone światło na konstrukcję prawosławnej kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza w miejscowości Michałowo. Poprzednio, plan ten rodził pewne kontrowersje, wynikające z braku zgody na umieszczenie na budynku kaplicy specyficznych religijnych symboli, takich jak kopuła wieńcząca strukturę, zwieńczona prawosławnym krzyżem.

Kiedyś, obszar ten był domem dla cmentarza ewangelickiego, który obecnie wpisany jest w parafię prawosławną i stanowi fragment cmentarza prawosławnego. Plan budowy kaplicy został początkowo opracowany przez Proboszcza Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie, jednak napotkał na sprzeciw ze strony poprzednich urzędników z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Nowo zaprojektowany plan kaplicy został ostatecznie zatwierdzony po uwzględnieniu zmiany lokalizacji, co umożliwiło uniknięcie naruszania dawnych miejsc pochówku z okresu, kiedy teren ten służył jako cmentarz ewangelicki.

Ta decyzja stanowi istotny postęp dla społeczności Michałowa, która z niecierpliwością oczekuje na start prac budowlanych. Proboszcz Jan Jaroszuk wyraził nadzieję, że Starostwo Powiatowe w Białymstoku wyda odpowiednie zezwolenie na budowę w najbliższym czasie i prace budowlane rozpoczną się jeszcze przed końcem bieżącego roku.