Ćwiczenia wysokościowe z użyciem śmigłowca na lotnisku Krywlany w Białymstoku

Na terenie lotniska Krywlany, znajdującego się w Białymstoku, odbyły się specjalistyczne ćwiczenia z zakresu ratownictwa wysokościowego. Wykorzystując techniki linowe oraz śmigłowiec, strażacy doskonalili swoje umiejętności. W praktycznej nauce udział brał śmigłowiec PZL „Kania”, należący do bazy Straży Granicznej w Huwnikach na terenie powiatu przemyskiego.

W ramach pierwszego dnia treningów, strażacy-ratownicy wysokościowi zapoznawali się z procedurami przyjęcia śmigłowca, prowadzenia desantu na linie osobistej i wspólnej oraz praktykowali technikę transportu funkcjonariuszy i poszkodowanych za pomocą noszy na długiej linie. Druga część ćwiczeń skupiała się na scenariuszach ratowniczych realizowanych w miejscach o utrudnionym dostępie.

Zaowocowało to zdobyciem niezbędnych godzin nalotu dla 12 strażaków z Samodzielnej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Białystok”. Mogli oni przebywać na pokładzie śmigłowca podczas tych operacji.

Wszystko to zostało zrealizowane dzięki porozumieniu, które podpisane zostało 18 października 2023 roku. Porozumienie to ustala zasady współpracy pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej i Komendantem Głównym Straży Granicznej.