Historia ukryta pod dziedzińcem Pałacu Branickich w Białymstoku

Począwszy od początku lipca, na paradnym dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku, przeprowadzane są badania archeologiczne. Za ich realizację odpowiada Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który ma swoje miejsce w owym pałacu. Na skutek prowadzonych prac, udało się dotychczas odsłonić liczne artefakty, wśród których znajdują się fragmenty ceramiki i kafli, monety czy pozostałości po szpitalu polowym. Znaczącym odkryciem jest też spory kawałek kamiennej podłogi, która została wykopana wcześniej.

Pierwsze badania na dziedzińcu miały miejsce w ubiegłym roku i obejmowały jedynie niewielki jego obszar. W tamtym okresie, archeologom udało się natknąć na fragmenty kamiennej podłogi datowanej na XV-XVI wiek oraz różnorodne naczynia i kafle z innych epok. Odkryto również ślady obozowiska mezolitycznego. Naukowcy podkreślali wówczas, jak dużą wartość mają te znaleziska dla zrozumienia historii miasta.

Obecnie prowadzone badania obejmują obszar 500 metrów kwadratowych i są pierwszym etapem kompleksowych prac archeologicznych planowanych na terenie całego dziedzińca. Pierwszy miesiąc tych badań, trwających przez całe wakacje, został podsumowany we wtorek (8.08).

Archeolog Michał Dziób z pracowni APB THOR, odpowiedzialnej za prowadzenie badań, poinformował dziennikarzy, że do tej pory udało się wydobyć kilka tysięcy zabytków. Zwrócił uwagę na to, że jednym z najciekawszych miejsc jest jeden z narożników dziedzińca. Tam bowiem odkryto warstwę gruzowiska powstałą po II wojnie światowej, po zniszczeniu Pałacu Branickich i porządkowaniu terenu. Ta warstwa była prawdziwą skarbnicą różnorodnych zabytków pochodzących z różnych okresów, m.in. z czasu I wojny światowej. Wśród nich były artefakty związane z funkcjonującym tam wtedy szpitalem polowym, takie jak szklane buteleczki po lekach, ale także obiekty bezpośrednio powiązane z Pałacem Branickich jak kafle z pieców.

Dziób poinformował również, że nadal trwają prace związane z odkrytą rok wcześniej kamiennej podłogą datowaną na XV-XVI wiek.