Konkurencja w budżecie obywatelskim miasta Białegostoku na rok 2024

Władze Białegostoku poinformowały mieszkańców we wtorek, że będą mogli wybierać spośród 119 projektów osiedlowych i ogólnomiejskich, które są ubiegają się o środki z budżetu obywatelskiego na rok 2024. Suma pieniędzy przeznaczona do podziału wynosi 12 milionów złotych, natomiast procedura głosowania rozpocznie się na przełomie września i października.

Podczas konferencji prasowej Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, poinformował, że proponowane projekty można podzielić na dwa typy: 38 z nich ma charakter ogólnomiejski (z maksymalnym limit finansowym wynoszącym 5 milionów złotych), a pozostałe 81 to projekty osiedlowe (z limitem dofinansowania wynoszącym 7 milionów złotych). Łączny koszt wszystkich projektów wynosi ponad 106,3 milionów złotych. Prezydent zaznaczył, że mimo dużej konkurencji, tylko około 11-12% z tych propozycji zostanie sfinalizowanych ze względu na ograniczone fundusze. Mimo to, uważa, że duże zainteresowanie skupi się na najlepszych i najchętniej widzianych projektach przez mieszkańców.

Truskolaski wyjaśnił również, że nie przewiduje się zwiększenia budżetu obywatelskiego powyżej obecnych 12 mln zł, ze względu na trudną sytuację finansową miasta. Zaznaczył jednak, że jeśli wybrane projekty okażą się nieco droższe niż przewidywane limity po przeprowadzeniu przetargów, dodatkowe kwoty będą dofinansowywane.

Proces głosowania odbywać się będzie od 26 września do 9 października, zarówno za pomocą papierowych kart do głosowania jak i przez internet. Adresatami informacji są także osoby biorące udział w festynie obywatelskim organizowanym 10 września w parku Planty, gdzie pomysłodawcy poszczególnych projektów będą mieli okazję je promować i prezentować.