Innowacyjna inwestycja P.U.H.P. LECH w obszarze gospodarki odpadami

Spółka miejska P.U.H.P. LECH jest na etapie uruchamiania nowatorskiego projektu związanego z tworzeniem kompostowni dla odpadów organicznych i bioodpadów. Inwestycja ta staje się możliwa, między innymi, za sprawą dodatkowych środków pozyskanych z zewnątrz. Wsparcie finansowe zostało przydzielone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dnia 8 sierpnia, zarządzający spółką LECH podpisali umowy zapewniające finansowanie budowy kompostowni ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa pozwoli na wzniesienie obiektu na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Hryniewicze. Pełny koszt realizacji projektu wynosi około 41 milionów 788 tysięcy złotych. Z tego, dotacja bezzwrotna wynosi 9,9 miliona złotych, natomiast ponad 23 miliony złotych to pożyczka preferencyjna, która zostanie zwrócona w ciągu 15 lat, do września 2038 roku. Dodatkowo, wkład własny spółki to ponad 1,1 miliona złotych oraz ponad 7,6 miliona złotych w formie podatku VAT.

Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta Białegostoku podkreśla ciągły rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście, który od wielu lat uchodzi za wzorowy na skalę krajową. Zaznacza również znaczenie pozyskanego dofinansowania przez spółkę Lech na tę oraz poprzednie inwestycje, które umożliwiły implementację nowoczesnych rozwiązań. Dzięki tym działaniom mieszkańcy Białegostoku korzystają z najniższych opłat za odbiór odpadów w całej Polsce.

Przyznane dofinansowanie zostanie wykorzystane na budowę kompostowni dedykowanej do selektywnego zbierania odpadów zielonych i bioodpadów. Planowane uruchomienie kompostowni przewidziane jest na 2025 rok. Według planów, kompostownia będzie w stanie przetwarzać do 25 tysięcy ton odpadów rocznie, celem wyprodukowania produktu spełniającego parametry nawozu stosowanego w uprawach. Ta inicjatywa przyniesie korzyści ekologiczne poprzez ograniczenie masy składowanych odpadów i promowanie recyklingu odpadów zielonych i bioodpadów.