„Dziedzictwo Wspólnoty: Rola Żydów Białostockich w Przedwojennym Rozwoju Miasta”

Wystawa zatytułowana „Wspólne dziedzictwo. Żydowskie organizacje społeczne w międzywojennym Białymstoku” pozwoli publiczności na zgłębienie wpływu, jaki wywarli Żydzi białostoccy i ich społeczne grupy na rozwój miasta przed rozpoczęciem II wojny światowej. Jest to dzieło Fundacji SocLab, przygotowane z okazji 80-lecia Powstania w Getcie Białostockim.

Zaproszenie do udziału w inaugurację ekspozycji „Wspólne dziedzictwo. Żydowskie organizacje społeczne w międzywojennym Białymstoku” jest otwarte dla wszystkich, którzy są zainteresowani historią tego miasta. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:00 dnia 16 lipca, na placu Jana Pawła II, który znajduje się naprzeciwko Katedry w Białymstoku. Wystawa została stworzona przez Fundację SocLab jako część obchodów 80. rocznicy Powstania w Getcie Białostockim.

Ekspozycja ma na celu ukazanie wkładu białostockich Żydów i ich organizacji społecznych w rozwój miasta. Poprzez prezentację ich zbiorowego dziedzictwa, wystawa ma na celu uświadomienie publiczności o znaczącej roli, jaką odegrali Żydzi w historycznym i kulturalnym kształtowaniu Białegostoku.