Zabytek miesiąca w Muzeum Podlaskim: XIX-wieczny wypis z ksiąg szlacheckich rodziny Dziekońskich

Jako czerwcowy Zabytek Miesiąca, Muzeum Podlaskie w Białymstoku prezentuje XIX-wieczny wypis z ksiąg szlacheckich dotyczący rodziny Dziekońskich. Ten ród szlachecki pochodził z Anglii i otrzymał swoje tytuły oraz dobra ziemskie od Zygmunta Starego. Wypis ten będzie dostępny dla zwiedzających do końca czerwca.

Wydarzenie „Zabytek miesiąca” to inicjatywa zapoczątkowana przez Muzeum Podlaskie w 2021 roku, mająca na celu przybliżenie historii różnych obiektów ze zbiorów muzeum, które nie są dostępne dla oglądania na co dzień. Eksponaty te są prezentowane w głównym holu Ratusza w Białymstoku, który jest główną siedzibą muzeum, a ich wystawienie odbywa się rotacyjnie co miesiąc.

Tym razem, w czerwcu, zabytkiem miesiąca został wybrany XIX-wieczny wypis z Ksiąg Szlacheckich Guberni Litewsko-Wileńskiej datowany na rok 1820. Na co dzień eksponat ten jest przechowywany w zbiorach Muzeum Historycznego w Białymstoku, będącego oddziałem Muzeum Podlaskiego.

Jak podaje samemu Muzeum Podlaskie, księgi szlacheckie istniały w Cesarstwie Rosyjskim od 1785 roku, kiedy to caryca Katarzyna II wydała generalny przywilej dla szlachty. Instytucja dodaje również, że „po rozbiorach konieczność poddania się procedurze wywodowej objęła szlachtę Rzeczypospolitej, która w swoim niepodległym państwie cieszyła się licznymi przywilejami”.