Uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających bramy białostockiego getta w 80. rocznicę powstania

W sercu Białegostoku, 26 lipca 2023 roku miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablic informacyjnych. Upamiętniają one lokalizacje dwóch historycznych bram – nieistniejących już teraz – dawnej dzielnicy getta. Wydarzenie to było elementem szerszych obchodów, upamiętniających 80. rocznicę wybuchu powstania, które miało miejsce w białostockim getcie.

Tablice zostały zasłonięte równocześnie na dwóch różnych lokalizacjach miasta: na ulicy Malmeda, gdzie krzyżuje się ona z ulicą Lipową, oraz na ulicy Jurowieckiej, tam gdzie przecina się ona z ulicą Sienkiewicza. Każda z nich nosi inskrypcję „Tu była brama getta. 26 VII 1941 – 20 VIII 1943”, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Tablice te, o wymiarach 50 cm na 100 cm, zostały umieszczone w chodnikach i wykonane są z granitu.

Datowanie na tablicach odnosi się do momentu utworzenia getta oraz czasu zakończenia powstania w tym rejonie. Obszar getta obejmował fragment Białegostoku, którego współczesne granice wyznaczają ulice: Lipowa, Henryka Sienkiewicza, Towarowa oraz Poleska. Szacunki historyków sugerują, że w granicach tej zamkniętej społeczności żyło około 40 tysięcy Żydów.