Zielone światło dla rozbudowy drogi krajowej nr 63 na Podlasiu

Decyzję o pozwoleniu na przeprowadzenie istotnej inwestycji drogowej w regionie podlaskim podjął niedawno wojewoda. Zezwolono na rozbudowę fragmentu drogi krajowej nr 63 (DK63), liczącego mniej więcej 2,6 km, który przechodzi poprzez miejscowość Wygoda w granicach gminy Łomża. Jest to ostatnia część tej kluczowej dla regionu trasy, która wymagała modernizacji i znajduje się między strategicznymi węzłami na drogach ekspresowych S8 i S61.

Prace modernizacyjne na DK63 stanowią znaczącą inwestycję infrastrukturalną, ale także mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i wygody podróżnych. W ramach planowanej rozbudowy, droga ta zostanie wyposażona w szereg elementów poprawiających komfort i bezpieczeństwo jej użytkowania. Zostaną zainstalowane zatoki autobusowe, co ułatwi korzystanie z transportu publicznego, a także stworzona zostanie ścieżka pieszo-rowerowa. W planach jest również dodanie dodatkowych jezdni.

Dodatkowo, w ramach tych prac, zostaną dodane nowe urządzenia służące do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Ponadto, powstanie stacja ciągłego pomiaru ruchu, co ma przyczynić się do płynniejszego ruchu na tym odcinku drogi oraz ograniczyć ryzyko potencjalnych wypadków.