Historyczny budynek szkoły Tarbut nie stanie się instytucją kultury – zostanie wystawiony na sprzedaż

Zmiany planów dotyczące zabytkowego budynku, który znajduje się na końcu ulicy Wisławy Szymborskiej, doprowadziły do porzucenia pomysłu przekształcenia go w instytucję kulturalną. Budynek ten pełnił dawniej funkcję szkoły żydowskiej Tarbut i teraz zostanie wystawiony na sprzedaż przez lokalną gminę.

W przeszłości rozważano różne pomysły na zagospodarowanie tego historycznego obiektu. Początkowo powstała propozycja, żeby ulokować tam Młodzieżowy Dom Kultury lub Dom Kultury „Śródmieście”. Pierwotne plany obejmowały stworzenie miejsca, które stałoby się centrum życia kulturalnego dla młodzieży oraz mieszkańców śródmieścia miasta.

Ponadto pojawiały się także inne sugestie, mające na celu uczczenie dziedzictwa białostockich Żydów. W jednym z takich projektów planowano utworzenie placówki kulturalnej poświęconej tej właśnie społeczności, która miała by służyć jako miejsce wspomnienia i edukacji o bogatej historii żydowskiej tradycji miasta Białystok.

Niestety, pomimo różnorodności przedstawionych koncepcji, ostatecznie żaden z nich nie zostanie zrealizowany w zabytkowym budynku szkoły Tarbut. Władze lokalne podjęły decyzję o wystawieniu obiektu na sprzedaż, co oznacza, że przyszłość tego miejsca jest teraz otwarta na nowe propozycje i pomysły przedsiębiorców czy inwestorów. W efekcie, chociaż pierwotne wizje przekształcenia tego budynku w instytucję kulturalną nie zostaną zrealizowane, istnieje nadzieja, że nowi właściciele wprowadzą do niego życie i uczynią go wartościowym elementem miasta.