Akademia Demokracji – Buduj świadomość obywatelską i uczestnicz w wzmocnieniu demokratycznych standardów w Polsce!

Fundacja Niezależne Media zaprasza do udziału w Akademii Demokracji, innowacyjnym projekcie szkoleniowym, który ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz umocnienie standardów demokratycznych w Polsce. Projekt, dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oferuje intensywne seminaria, skierowane do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

System demokratyczny opiera się na wolnych i uczciwych wyborach, które stanowią podstawę rządzenia państwem. W kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych w Polsce, głównym zadaniem jest zagwarantowanie pełnej uczciwości procesu wyborczego oraz zapewnienie równych praw wszystkim obywatelom, zwłaszcza w kluczowym elemencie – głosowaniu i liczeniu głosów. W tym celu niezwykle istotne jest zaangażowanie wyborców
i edukacja w zakresie prawa wyborczego.

W demokracji, zachowanie kontynuacji lub zmiana władzy powinny następować w sposób zgodny z prawem i przy uznaniu przez naród wyników wyborów. Kluczowe jest zaangażowanie obywateli w kontrolę ich uczciwości oraz edukacja w zakresie prawa wyborczego – podkreśla Wioletta Bielecka, ekspert Akademii Demokracji.

Akademia Demokracji, projekt dedykowany osobom zainteresowanym pracą w komisjach wyborczych, oferuje seminaria w formie kilkugodzinnych zajęć, z praktycznymi warsztatami
i teoretycznymi prezentacjami. Podczas szkoleń prowadzonych przez doświadczonych prawników oraz praktyków związanych z wyborami, uczestnicy będą mieli okazję pogłębić wiedzę na temat prawa wyborczego i partii politycznych oraz wypracować umiejętności konkretnego działania w sytuacjach, które mogą zaistnieć zarówno w czasie ciszy wyborczej, jak i w dniu wyborów.

Bielecka dodaje: Celem Akademii Demokracji jest nie tylko przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej, ale także umożliwienie im jej praktycznego wykorzystania w realnych sytuacjach. Dzięki temu uczestnicy będą przygotowani do odpowiedzialnej pracy w komisjach wyborczych
i skutecznej ochrony standardów demokratycznych.

Akademia Demokracji, zorganizowana przez Fundację Niezależne Media, zagości już
10 czerwca w województwie podlaskim. Pierwsze szkolenie odbędzie się w Białymstoku. Liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowane osoby mogą zgłosić swoją obecność poprzez wypełnienie stosownego zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.akademia-demokracji.pl.

Akademia Demokracji

Projekt Akademii Demokracji został dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz umocnienie standardów demokratycznych w Polsce. Szkolenia organizowane są przez Fundację Niezależne Media i skierowane są do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2s023 roku.

Infolinia: tel. 222 57 20 50
www.akademia-demokracji.pl

e-mail: [email protected]