Unikalne artefakty wzbogaciły zbiory Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

W kolekcji Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku pojawiły się nowe znaczące dodatki, a mianowicie płaskorzeźba powstańca styczniowego oraz liczne pamiątki po tych, którzy zostali wysłani na Wschód. Te obejmują fotografie, dokumenty oraz korespondencje.

Działa ogólnopolskiego zakresu Muzeum Pamięci Sybiru obejmują między innymi badanie deportacji Polaków na Wschód. To miejsce historycznej pamięci, założone w 2017 roku, mieści się w dawnych wojskowych magazynach na ulicy Węglowej, które zostały otwarte dla publiczności w 2021 roku. Muzeum poszczycić się może imponującą liczbą ponad 9,7 tysiąca eksponatów. Instytucja ciężko pracuje nad tym, aby te zasoby stale rosły; w ubiegłym roku, jak informuje muzeum, zbiorów przybyło ponad 1,8 tysiąca artefaktów. Większość z nich to dary od Sybiraków, ich potomków i krewnych, osób zafascynowanych historią deportacji oraz grup i sekcji Związku Sybiraków.

Katarzyna Śliwowska, kierująca działem zbiorów w Muzeum Pamięci Sybiru, zwraca uwagę na jedną z najbardziej wartościowych pozycji nabytej w ubiegłym roku. Jest nią płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, stworzona przez powstańca styczniowego Ignacego Wieczffińskiego. Ten niezwykły dar został podarowany przez Archiwum Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Płaskorzeźba została wykonana z chleba, a na jej tylnej stronie widnieje dedykacja dla brata artysty, Władysława.