Unijne wsparcie dla ważnych projektów kolejowych w Polsce

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uzyskały ponad 700 milionów euro wsparcia finansowego z unijnego programu „Łącząc Europę” (CEF) na realizację czterech istotnych przedsięwzięć w sektorze kolejowym. Jedno z tych przedsięwzięć dotyczy terenu województwa podlaskiego.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczestniczyła po raz kolejny w konkursie CEF „Łącząc Europę” w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Jako samodzielny beneficjent, spółka złożyła 7 wniosków o wsparcie finansowe, starając się o łączną kwotę 1,6 miliarda euro. W efekcie uzyskano dofinansowanie unijne na realizację czterech projektów w ramach korytarzy międzynarodowych. Przyznane środki z programu CEF przeznaczone na te cele stanowią około 70% ogólnej wartości funduszy przydzielonych dla Polski.

Najbardziej istotnym przedsięwzięciem dla mieszkańców województwa podlaskiego jest inwestycja związana z linią kolejową E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (przy granicy państwowej). Projekt obejmuje pierwszy etap prac na odcinku Białystok – Ełk (druga faza przedsięwzięcia). Kwota dofinansowania z programu CEF dla tego przedsięwzięcia wynosi 285 milionów euro.