UNICEF przeznacza 100 tys. zł dla białostockich organizacji pozarządowych na integrację mieszkańców z uchodźcami z Ukrainy

UNICEF zdecydował o przekazaniu 100 tys. złotych na wsparcie działań integrujących społeczność Białegostoku z uchodźcami z Ukrainy. Środki te zostaną podzielone między 15 lokalnych organizacji pozarządowych prowadzących różnego rodzaju inicjatywy mające na celu zbliżenie obu grup mieszkańców. Organizacje mogą składać wnioski konkursowe w okresie od 10 czerwca do 10 lipca.

Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce we wtorek w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, poinformowano, że wybrane podmioty otrzymają po 5 tys. zł wsparcia finansowego. Środki te przeznaczone będą na różnorodne przedsięwzięcia, takie jak festyny osiedlowe i sąsiedzkie, warsztaty lokalne czy turnieje integrujące ludność obu narodowości. Ostateczny wybór organizacji odbędzie się zgodnie z regulaminem kontestu przez specjalną komisję.

Z ogólnej puli funduszy, 25 tys. zł zostanie przekazane na rzecz operatora projektu – Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP). Ta instytucja będzie odpowiedzialna za koordynację całego przedsięwzięcia i dbanie o prawidłowe wykorzystanie środków finansowych udzielonych przez UNICEF.