Termin na składanie wniosków o wsparcie finansowe dla rolników poszkodowanych przez suszę kończy się 15.03

Rolnictwo, które ucierpiało w wyniku suszy w zeszłym roku, ma ostatnią szansę na ubieganie się o pomoc finansową do piątku, 15 marca. Ta forma wsparcia jest dostępna dla tych gospodarstw rolnych, które poniosły straty przekraczające 30% swoich upraw.

Wszyscy rolnicy, którzy mogą udokumentować, że utracili więcej niż jedną trzecią swoje produkcji rolnej wskutek suszy, mają prawo do składania wniosków o odszkodowanie. Wsparcie to może wynieść od 250 do 1000 złotych za każdy hektar zniszczonej uprawy.

Pomoc finansową zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Ostateczny termin na składanie wniosków to piątek, a dokumenty mogą być przesłane zarówno drogą cyfrową, jak i tradycyjną. Ważne jest jednak, aby rolnicy dołączyli do swoich wniosków odpowiedni protokół potwierdzający rozmiar strat spowodowanych przez suszę.

Aż do teraz ARiMR otrzymała już około 1500 wniosków o pomoc finansową od rolników dotkniętych skutkami ubiegłorocznej suszy.