Odrodzenie cerkwi św. Marii Magdaleny po remoncie w Białymstoku

Symboliczny powrót do wiernych nastąpił 4 sierpnia, a dotyczył to cerkwi św. Marii Magdaleny w Białymstoku, która niedawno przeszła ponad roczne prace renowacyjne. Ta świątynia, będąca jednym z najstarszych zabytków architektury w mieście, znów otwiera swoje drzwi dla parafian.

Świątynia Marii Magdaleny, mimo że nie zaskakuje skala budynku, to jednak jest dumna ze swojej długiej historii i unikalnej architektury. Została ona zaprojektowana w formie rotundy i przez ponad dwa i pół wieku stoi na swoim miejscu.

Trudne okresy historii, w tym różne konflikty zbrojne, nie doprowadziły do zniszczenia tego miejsca kultu. Pomimo wszelkich przeciwności losu, świątynia nadal jest aktywna i otwarta dla wiernych. Niemniej jednak, wymagało to przeprowadzenia gruntownego remontu, który rozpoczął się na wiosnę poprzedniego roku. Jak wyjaśnił ks. Włodzimierz Misijuk, kustosz cerkwi Marii Magdaleny w Białymstoku, zakres wykonanych prac obejmował osuszanie budynku, wymianę elewacji i tynków zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz świątyni, a także wymianę stolarki okiennej, która była już mocno zniszczona.

Zrealizowanie tak szerokiego zakresu prac było możliwe dzięki finansowaniu z różnych źródeł. Środki na ten cel przekazały takie instytucje jak Podlaski Konserwator Zabytków, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Urząd Miejski w Białymstoku. Samo wykonanie prac zewnętrznych pochłonęło budżet w wysokości czterystu tysięcy złotych.