Zmagania mieszkańców Jedwabnego z problemem nieefektywnej oczyszczalni ścieków

W miarę jak populacja Jedwabnego rośnie, a liczba gospodarstw domowych wzrasta, mieszkańcy zaczynają borykać się z przeszywającymi kłopotami powiązanymi z niewłaściwym odprowadzaniem ścieków. Skargi dotyczące nieprzyjemnych zapachów oraz zalewania terenów działkowych stają się coraz bardziej donośne. Zostało to uznane za sygnał do rozpoczęcia renowacji lokalnej oczyszczalni ścieków.

Obecny obiekt, służący do oczyszczania ścieków, jest zdecydowanie za mały i nie radzi sobie z ilością odpadów generowanych przez rosnącą populację. Powoduje to problemy nie tylko dla mieszkańców, ale również stanowi zagrożenie dla ekosystemu. Rolnicy doświadczają trudności w pozbywaniu się produkowanych przez nich odpadów, a brak kanalizacji w okolicznych miejscowościach powoduje, że ich ścieki lądują w obciążonej dodatkowo oczyszczalni w Jedwabnem.

Planowana modernizacja obiektu ma na celu podniesienie jego wydajności z poziomu 150 metrów sześciennych ścieków dziennie do około 200 metrów sześciennych. Po przeprowadzonych zmianach nie powinny występować problemy z obsługą odpadów, co zminimalizuje ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych na kolejne kilkadziesiąt lat.

Przewidywany koszt całego projektu, który ma potrwać rok, szacowany jest na prawie 9 milionów złotych. Większość tej kwoty zostanie pokryta ze środków rządowych.