Wtargnięcie migrantów na terytorium Polski przez granicę z Białorusią

Podczas niedzielnej próby przekroczenia granicy z Białorusi do Polski zauważono 159 cudzoziemców. Wśród nich byli reprezentanci takich krajów jak Indie, Nepal czy Etiopia. Na obszarze blisko wsi Płaska, znajdującej się w województwie podlaskim, pięciu imigrantów zdecydowało się przeprawić przez rzekę Wołkuszankę, która stanowi granicę między tymi dwoma państwami – informacje te przedstawiła Straż Graniczna w swoim raporcie za minioną dobę.

Ponadto, Straż Graniczna przekazała w poniedziałkowym porannym tweecie, że czterech z pięciu migrantów pochodziło z Kamerunu, a piąty był obywatelem Konga. Dodatkowo odnotowano, że od początku sierpnia wystąpiło niemal 1,6 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

Na podstawie danych statystycznych zgromadzonych przez Straż Graniczną można zaobserwować, że od początku bieżącego roku na granicy polsko-białoruskiej odnotowano blisko 20 tysięcy takich incydentów. Miesiące marzec i kwiecień obfitowały w około 2,5 tysiąca prób przekroczenia granicy, maj i czerwiec natomiast w nieco mniej niż 3 tysiące prób. W lipcu liczba ta wzrosła do łącznej sumy 4 tysięcy takich prób. Podlaski Oddział Straży Granicznej wyliczył także, że w ciągu tego roku na granicy z Białorusią zidentyfikowano nielegalnych migrantów pochodzących z prawie 50 różnych krajów.