Wsparcie z PFRON dla placówek oświatowych w Białymstoku o wartości prawie 1,2 mln zł

Dnia 8 lipca, poniedziałek, to była data, kiedy Miasto Białystok zawarło umowy dotyczące finansowania placówek edukacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowita kwota przyznanej pomocy finansowej wyniosła około 1 mln 180 tys. zł.

Wcześniej Miasto Białystok zgłosiło prośby do Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie zapewnienia środków na realizację dwóch projektów. Pierwszy dotyczył budowy windy w VII Liceum Ogólnokształcącym za kwotę ponad 1 mln 338 tys. zł, a drugi modernizacji sanitariatów w Zasadniczej Szkole Elektrycznej w Białymstoku za kwotę prawie 1 mln 500 tys. zł. Obydwa projekty uzyskały wsparcie finansowe z PFRON.

W ramach zatwierdzonych wniosków, VII Liceum Ogólnokształcące otrzymało dofinansowanie w wysokości 610 tys. zł na inwestycje obejmujące konstrukcję windy dla osób niepełnosprawnych, przebudowę głównego wejścia do szkoły oraz niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne, a także przeprowadzenie innych prac naprawczych.

Z kolei Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku zyskał blisko 570 tys. zł na inwestycje, które obejmują budowę windy dla osób niepełnosprawnych, modernizację sanitariatów, zagospodarowanie części terenu przy głównym wejściu do szkoły oraz wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Procedury przetargowe na wykonawców prac zostały już sfinalizowane. W zakresie budowy wind i zagospodarowania terenu wybrano firmę Intero Serwis, natomiast modernizację sanitariatów przeprowadzi firma Solid Kamil Tryzma.