Wsparcie dotyczące badania potencjału i usług społecznych

Podlasianie mogą mówić o wsparciu usług opiekuńczych i analiz, które odpowiadają za badanie potencjału regionu. Co możemy powiedzieć na temat tych form pomocy?

Odpowiedź na pojawiające się oczekiwania

Artur Kosicki (Marszałek Województwa Podlaskiego) mówi o tym, że zwiększenie wsparcia to po prostu konieczność. Warto również dodać, że podkreślono, iż chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, rodziny w trudnej sytuacji czy opiekunów w rodzinach zastępczych. Wokół nas dzieje się wiele i co najgorsze, stosunkowo często dzieje się źle. Oczywiście wypada też zatrzymać się przy pieniądzach – uznano, że potrzeba 2,5 mln zł nakładu. Czy taką kwotę należy uznać za wystarczającą?

W ten sposób dochodzimy do analiz, które mają badać potencjał regionu – kwota na ten cel wynosi 4 mln zł. Można powiedzieć, że chodzi o projekt, który zakłada współpracę władz regionu, naukowców i przedstawicieli świata biznesu. Krótko mówiąc, celem jest stworzenie innowacji technologicznych. Wypada także odnotować, że plan zakłada troskę o rolnictwo. Nie trzeba chyba dodawać, że rolnictwo jest na Podlasiu bardzo istotne.