Dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 17 w Białymstoku to od lutego teren budowy. Możemy mówić o budowie sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych i rewalidacyjnych. Wiemy też, że marszałek Artur Kosicki podpisał umowę dotyczącą dofinansowania prowadzonego remontu.

Co wiadomo na temat prowadzonych działań?

Zacznijmy może od tego, że mowa o szkole, w której znajdziemy ponad 90 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozbudowa placówki kosztuje (czy też będzie kosztować) niemal 4,3 mln zł. Oczywiście jest to kwota, która nie uwzględnia wspomnianego dofinansowania. Wspomniane dofinansowanie to 480 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszystkim zależy na trosce o osoby zmagające się z niepełnosprawnościami – taki przekaz mogliśmy usłyszeć od Artura Kosickiego. Szczegóły prac sobie zostawmy – zostało jeszcze sporo roboty. Jeżeli działania będą przebiegać zgodnie z planem, koniec remontu czeka nas w lutym przyszłego roku.

Warto również podkreślić, że na początku inwestycja miała otrzymać 330 tys. zł. Znaczące podniesienie kwoty dofinansowania to efekt wniosku Pawła Myszkowskiego i Henryka Dębowskiego.