UNICEF wspiera Białystok milionem złotych na inicjatywy dla uchodźców

Na przestrzeni ostatnich miesięcy UNICEF, organizacja zasłużona dla dobrobytu dzieci na całym świecie, przekazała kwotę bliską milionowi złotych w ramach wsparcia dla Białegostoku. Te fundusze mają być wykorzystane do kontynuacji strategii służącej pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz wspieraniu lokalnej społeczności, choć w nieco mniejszym zakresie ze względu na ograniczenia budżetowe.

Spośród planowanych inicjatyw, w placówkach edukacyjnych miasta znalazło zatrudnienie czworo specjalistów pełniących rolę asystentów międzykulturowych. Ich obowiązkami będzie m.in. udzielanie wsparcia dzieciom imigrantów w procesie edukacji oraz integracji z lokalną społecznością.

W przypadku Centrum Aktywności Społecznej ulokowanego przy ulicy Świętego Rocha w Białymstoku, kontynuowane będą działania Centrum Integracyjnego „HUB SPILNO”. To miejsce służy jako punkt informacyjny dla uchodźców, oferując różnorodne programy międzykulturowe, wsparcie prawne i psychologiczne, a także kursy języka polskiego.

Całkowite wsparcie finansowe, które UNICEF przeznaczył na rok bieżący dla Białegostoku, wynosi około miliona złotych. W poprzednim roku, fundusze te wynosiły aż 25 milionów złotych i były przeznaczone na inicjatywy realizowane pod koniec 2022 roku oraz przez cały 2023 rok.