Przyszłość kolei w Polsce: Rada Ministrów przyjmuje nową uchwałę

W środku lata, dokładnie 16 sierpnia, Rada Ministrów podjęła decyzję o przyjęciu uchwały Ministra Infrastruktury. Uchwała ta jest bezpośrednio związana z Krajowym Programem Kolejowym, który ma obowiązywać aż do końca 2030 roku. Ciekawostką jest jednak fakt, że dokument ten przedstawia również dalszą perspektywę – do 2032 roku. Jest to swoista aktualizacja wcześniejszych założeń programu, które były skonstruowane na potrzeby okresu do 2023 roku. Nowe przewidywania wzbudzają optymizm: sugerują one, że na wielu trasach podróżni będą mogli cieszyć się szybszą i bardziej nowoczesną koleją.

Czego możemy spodziewać się po nowym Krajowym Programie Kolejowym? Przede wszystkim, jest to strategia na długoterminowy okres, obejmująca wiele legislatur. Zaplanowane inwestycje mają dotyczyć linii kolejowych, które są wspierane przez ministra odpowiedzialnego za transport. Jednym z kluczowych elementów projektu jest zelektryfikowanie prawie 1400 km szlaków kolejowych. W wyniku tych działań możliwe będzie uruchomienie połączeń obsługiwanych przez komfortowe i nowoczesne składy pociągów.