Plan rządu na lata do 2033: droga ekspresowa między Knyszynem (Białystok) a Raczkami (Suwałki)

Rząd planuje dopisać nową inwestycję do swojego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku – będzie to budowa drogi ekspresowej od Knyszyna (Białystok) do Raczek (Suwałki). Wszystko ma się stać rzeczywistością do 2033 roku. Informację o planach rządu podano we wtorek (5.09), w komunikacie wydanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów po posiedzeniu rządu.

Komunikat z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawiera informacje, że Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku, z perspektywą realizacji do 2033 roku, zostanie rozszerzony o budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku między Knyszynem (Białystok) a Raczkami (Suwałki). Długość tej trasy to około 90 kilometrów. Dodatkowo, limit finansowy programu wzrośnie o 5,1 miliarda złotych, zatem całościowa kwota programu wyniesie blisko 299,5 miliarda złotych. Informacje te można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, opublikowanej po posiedzeniu rady ministrów.

W komunikacie zawarto także uzasadnienie dla tej inwestycji. Zgodnie z treścią dokumentu, dzięki budowie nowej drogi poprawi się bezpieczeństwo na drogach, dostępność do Polski Północno-Wschodniej oraz atrakcyjność inwestycyjna regionu. Projekt przyczyni się również do stworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia handlu i mobilności obywateli.