Pożyczka, program mieszkaniowy i bezpłatne transport na dzień wyborów – sesja rady miasta Białystok

Dzisiejsza (18.09) sesja rady miasta Białystok skupiła się na szeregu istotnych spraw, takich jak kolejna pożyczka, inicjatywa „mieszkanie dla absolwenta” czy zapewnienie bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniu wyborów. Nie wszystko jednak znalazło miejsce na agendzie – nie omówiono projektu uchwały dotyczącej wyboru patrona na przyszły rok.

Wśród omawianych kwestii dominowały te związane z brakami w miejskiej infrastrukturze. Mimo że Białystok nadal nie posiada lotniska ani hali widowisko-sportowej, to jednak radni musieli zająć się sprawą kolejnej pożyczki. Tym razem chodzi o kwotę aż 100 milionów złotych, wymaganą do pokrycia deficytu w budżecie miasta.

Podczas sesji głos zabrał przewodniczący Rady Miasta Białystok, Łukasz Prokorym, reprezentujący Platformę Obywatelską. Podkreślił on, że podczas uchwalania budżetu na bieżący rok w grudniu poprzedniego roku, zakładano już pewien niedobór środków. Jego pokrycie stanowi właśnie omawiana pożyczka.