Postępy w inwestycjach w rejon dworca PKP

Zaobserwowano, że dwa projekty inwestycyjne są obecnie realizowane w obszarze dworca kolejowego PKP. Pierwsza z nich to modernizacja systemu kolei, która jest częścią budowy trasy Rail Batlica. Drugą inwestycją jest miejski punkt przesiadkowy, który się rozciąga od ulicy Zwycięstwa do ulicy Rocha. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej postępom tych prac.

W obrębie stacji PKP nadal jesteśmy świadkami prowadzenia procesu budowy tunelu podziemnego pod torami a także miejskiego węzła przesiadkowego. Zgodnie z wyjaśnieniami ze strony miasta, głównym celem konstruowanego tunelu jest umożliwienie sprawnego przemieszczania się pieszych i rowerzystów pomiędzy ulicą Zwycięstwa a ulicą Świętego Rocha oraz centrum przesiadkowym.