Podlaskie Lasy Państwowe podwajają obszar ograniczeń wycinania drzew

Początkowo na polecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z siedzibą w Białymstoku znacznie rozszerzyła strefy, w których ma obowiązek skierować działania na ograniczenie lub całkowite zawieszenie procesu wycinania drzew.

Na początku roku, kiedy ministerstwo wprowadziło moratorium leśne na terenie Podlasia, obejmowało ono tylko niektóre obszary, takie jak Puszcza Augustowska i Knyszyńska. Jednakże obecna decyzja o powiększeniu tych stref jest efektem działań samej Regionalnej Dyrekcji w Białymstoku.

Sprecyzował to Jarosław Krawczyk, rzecznik białostockiej dyrekcji: „Właśnie my, będąc nadleśnictwami Regionalnej Dyrekcji w Białymstoku, zdecydowaliśmy o dodaniu nowych obszarów. Wzięliśmy pod uwagę zarówno aspekty przyrodnicze, jak i różnorodne obostrzenia społeczne i ekonomiczne. W rezultacie określiliśmy tę strefę dla całej Regionalnej Dyrekcji, a nie tylko dla konkretnych miejsc, które są skupione w wybranych nadleśnictwach. Początkowo, obszar ten wynosił około 60 tysięcy hektarów. Ale teraz, po naszych nowych propozycjach, ten obszar wzrósł dwukrotnie i wynosi obecnie 120 tysięcy hektarów.”

Krawczyk dodaje również, że moratorium będzie miało zastosowanie również w lasach blisko takich miejscowości jak Suwałki, Nowogród czy Łomża. Ponadto do połowy września będą prowadzone konsultacje społeczne dotyczące tego, czy powinna zostać obejmowana wstrzymaniem lub ograniczaniem wycinki drzew.