Nowoczesna modernizacja białostockiej stacji kolejowej

Na stacji kolejowej w Białymstoku, ruch pociągów jest aktualnie monitorowany przez dyżurnych pracujących w nowo wybudowanej nastawni. Ta nowoczesna struktura jest wyposażona w zaawansowane technologie komputerowe, które umożliwiają precyzyjne i efektywne zarządzanie ruchem kolejowym. Po zakończeniu planowanej modernizacji odcinka Czyżew – Białystok, będzie to miejsce, gdzie będzie funkcjonować lokalne centrum sterowania ruchem na torach. Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu poprawę płynności ruchu pociągów. Projekt ten jest finansowany z europejskiego funduszu „Łącząc Europę” (CEF).

Nowo wybudowany obiekt nastawni został zaopatrzony w najnowsze systemy komputerowe, które zastąpiły przestarzałe mechanizmy. Te nowoczesne urządzenia monitorują sytuację na torach na bieżąco, co dzięki centralizacji pozwala na jeszcze skuteczniejszy nadzór nad ruchem pociągów.

Lokalne Centrum Sterowania w Białymstoku, które posiada nowe urządzenia, przejęło zadania sześciu wcześniejszych nastawni działających na terenie miasta. Teraz, do ustawienia trasy dla pociągów wystarczy kliknięcie myszki, eliminując konieczność manualnej zmiany rozjazdów na torach. Kluczowymi elementami tego systemu są specjalistyczne urządzenia zamontowane na torach, takie jak elektryczne napędy zwrotnic, sygnalizatory świetlne, czy liczniki osi, które rejestrują ilość przejeżdżających pociągów przez stację.