Krzysztof Bosak z Konfederacji w obronie suwerenności żywnościowej: Wizyta w Białymstoku

W dniu 12 marca, w towarzystwie kandydatów Konfederacji do samorządu, Krzysztof Bosak gościł na Podlasiu. Wicemarszałek Sejmu zawitał także do Białegostoku, gdzie udzielił konferencji prasowej na Rynku Kościuszki.

Bosak, jako przedstawiciel partii Konfederacja, podczas spotkania z dziennikarzami postanowił skupić swoją uwagę na problematyce rolnictwa. Przedstawiona przez niego diagnoza sytuacji rolników obejmowała szerokie spektrum zagadnień.

Zdecydowanie sprzeciwił się Europejskiemu Zielonemu Ładowi oraz wszelkim „głupim regulacjom”, które jego zdaniem tłumią rolnictwo. Zaznaczył, że wolność gospodarowania powinna być przywrócona hodowcom i gospodarzom. Wyraził głęboką troskę o suwerenność żywnościową Polski oraz konieczność dostarczania zdrowej żywności obywatelom.

Wicemarszałek Sejmu stwierdził również, że polskie społeczeństwo nie powinno się poddawać presji wielkich sieci handlowych i międzynarodowych przedsiębiorstw przetwórczych. Twierdził, iż tak jak podczas okupacji, nie jesteśmy w stanie legalnie produkować żywności dla siebie.

Krzysztof Bosak zauważył, że siłą państwa jest samowystarczalność żywnościowa oraz rozproszony system produkcji i dystrybucji żywności. Wyraził obawę, że jeśli całe rolnictwo zostanie scentralizowane i uzależnione od importu, a nasze hodowle zostaną zlikwidowane, to będziemy zależni na kolejnym poziomie. W swoim wystąpieniu jasno podkreślał, że Konfederacja na to się nie zgadza.