Kontrterroryści doskonalą umiejętności na pokładzie Black Hawk

W ciągu ostatnich dni kontrterroryści z Podlasia, wspierani przez swoich kolegów z Lublina, Olsztyna, Kielc i Rzeszowa oraz pracowników Służby Ochrony Państwa i instruktorów GOPR-u, intensyfikowali swoje szkolenia. Wykorzystując policyjny śmigłowiec Black Hawk, przeprowadzili różne ćwiczenia symulujące sytuacje, które mogą wystąpić podczas operacji bojowych. Członkowie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku regularnie angażują się w działania o największym stopniu ryzyka.

Ich głównymi obowiązkami są walka z terroryzmem i rozwiązywanie najbardziej skomplikowanych przestępstw. Umiejętności te są kluczowe dla działań bojowych, które przeprowadzają na rzecz różnych jednostek i komórek Policji w całym kraju.

Wykonywanie tak szerokiego zakresu zadań wymaga od wszelkich funkcjonariuszy tej specjalistycznej jednostki nie tylko doskonałej kondycji fizycznej, ale również umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami, a także efektywnej współpracy i koordynacji działań. W trakcie intensywnych treningów policjanci doskonalą wiele specjalistycznych umiejętności, takich jak taktyka działań czy strzelanie, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje. Ćwiczenia przeprowadzane były na pokładzie policyjnego Black Hawk i obejmowały różne scenariusze, które mogą być potrzebne podczas operacji bojowych. Terroryści trenowali nie tylko w warunkach dziennych, ale również uczyli się współpracować z załogą śmigłowca w nocy, używając do tego celu noktowizji.

Podczas podsumowania kilkudniowego szkolenia Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, nadinspektor Robert Szewc, wyraził swoją wdzięczność wszystkim funkcjonariuszom i załodze policyjnego Black Hawk za ich zaangażowanie i udział w ćwiczeniach.