Białostocka spółka "Lech" inwestuje w nowoczesne zarządzanie odpadami

Przedsiębiorstwo „Lech”, zlokalizowane w Białymstoku i zajmujące się zarządzaniem odpadami komunalnymi, kontynuuje swoje inwestycje w nowoczesne technologie. Po ukończeniu budowy zaawansowanej spalarni odpadów, sortowni oraz nowych pól składowych, firma przystąpiła do rozbudowy kompostowni przeznaczonej do przetwarzania bioodpadów. Wszystko to potwierdza pro-ekologiczne podejście spółki i jej determinację do dalszej poprawy systemu gospodarowania odpadami.

Michał Stefanowicz, prezes firmy „Lech”, podkreśla znaczenie innowacyjnej instalacji dla miasta i jego mieszkańców. Zdaniem Stefaniowicza, Białystok staje się liderem w dziedzinie zagospodarowania odpadów, a to za sprawą nowych technologii. Nowa kompostownia wyposażona jest w 8 bioreaktorów, które umożliwiają produkcję mineralnego nawozu – idealnego do użytkowania w ogródkach. Co więcej, proces ten ogranicza uciążliwości zapachowe związane z kompostowaniem.

Koszt rozbudowy kompostowni wynosi 42 miliony złotych. Dofinansowanie na tę inwestycję pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Fundusz przyznał spółce „Lech” dotację w wysokości 10 milionów złotych oraz pożyczkę na kwotę 23 milionów złotych.

Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW, określił inwestycję jako krok w stronę przyszłości. Podkreślił rosnącą ilość bioodpadów w całym kraju i konieczność wsparcia projektów mających na celu ich redukcję. Bąk zapewnił również, że takie działania mogą prowadzić do obniżki cen za usługi śmieciowe lub przynajmniej zatrzymania ich wzrostu, co jest korzystne dla mieszkańców. Zwrócił także uwagę na aspekt ekologiczny, podkreślając wagę dbałości o środowisko naturalne.