Edukacyjny Piknik „Drugie życie drzew” w Białymstoku

W Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku, w sobotę 17 czerwca, w godzinach od 10.00 do 13.00, odbędzie się trzecia edycja Pikniku edukacyjnego zatytułowanego „Drugie życie drzew”. Wydarzenie to łączy dwa aspekty: edukację ekologiczną dotyczącą bioróżnorodności oraz piknikową atmosferę sprzyjającą integracji mieszkańców. Organizatorzy postanowili również poruszyć kwestie związane z odpowiednią segregacją odpadów. Na uczestników imprezy czekają stoiska z atrakcjami oraz przyrodnicza gra terenowa.

Projekt „Drugie życie drzew” ma na celu przybliżenie uczestnikom wartości przyrodniczych drzew zamierających, zmurszałych czy powalonych, które stanowią siedlisko dla wielu gatunków roślin, grzybów, a także schronienie i miejsce do życia dla różnorodnych zwierząt. Ochrona martwych pni drzew i pozostawianie ich w parkach miejskich ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bogactwa bioróżnorodności. Niestety, często takie elementy są usuwane ze względu na estetykę oraz potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.

Całe wydarzenie zaplanowane jest w przepięknej scenerii Parku Konstytucji 3 Maja, na polanie przy Alei Ambientowej, w pobliżu kładki znajdującej się przy ulicy Zwierzynieckiej. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych, zarówno dzieci, jak i dorosłych, do wspólnego spędzenia czasu na nauce i zabawie w przyjaznym otoczeniu.