Decyzja Rady Miasta Białystok: 95-letnie tuje nie zostaną pomnikami przyrody

Władze miasta Białystok podjęły decyzję, która może zaważyć na losie dwudziestu czterech 95-letnich tuj rosnących obecnie w Parku Planty. Rada Miasta postanowiła, że te zabytkowe drzewa nie uzyskają statusu pomników przyrody. Decyzja ta otwiera drogę do wycięcia drzew i umożliwia realizację planów rewitalizacji parku miejskiego. W tym kontekście, miasto jest gotowe do prezentacji swojej wizji na przyszłość parku, jednak opinie mieszkańców Białegostoku są mocno podzielone w tej kwestii. Jak zauważyła jedna z internautek, „Zamiast chłodu i cienia latem będziemy mieć klombik, który ani nie obniży temperatury, ani nie da schronienia ptakom”.

Najbardziej znany park białostocki ma przejść metamorfozę. Prace nad zmianą krajobrazu już trwają. Część mieszkańców miasta nalegała, aby dwadzieścia cztery z ponad trzydziestu najstarszych tuj rosnących w Parku Planty otrzymało status pomników przyrody. Inicjatywa ta zdobyła poparcie prawie 830 osób, ale mimo to, w poniedziałek projekt trafił na sesję Rady Miasta.

Małgorzata Grabowska-Snarska ze Stowarzyszenia Okolica, podczas prezentacji obywatelskiego projektu uchwały, zauważyła, że „Ich wycięcie wzmocni efekt granitowej dominacji nad naturą, stworzy pustą, szarą przestrzeń w szarym otoczeniu przez dużą część roku (…). Z punktu widzenia urzędu miejskiego przyroda jest, niestety, często problemem inwestycyjnym, a nie wartościowym zasobem. Aleja pomnikowych żywotników zachodnich w Parku Planty jest ewenementem na skalę Polski, a może i nawet Europy”.