Bezpieczeństwo na chodnikach podczas zimy – apel Straży Miejskiej w Białymstoku

Zgodnie z najnowszymi danymi meteorologicznymi, czeka nas okres intensywnych mrozów. W związku z tym, Straż Miejska w Białymstoku przypomina o obowiązkach leżących na właścicielach, użytkownikach i zarządcach nieruchomości, które obejmują utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych przy tychże nieruchomościach. Od prawidłowej realizacji tych obowiązków zależy bezpieczeństwo osób korzystających z tych miejsc.

Do podstawowych zadań właścicieli i zarządców nieruchomości należy regularne usuwanie śniegu i lodu z chodników, a także eliminacja błota i innych zanieczyszczeń. Zebrane w ten sposób odpady mogą być składowane na skraju chodnika po stronie jezdni, ale nie powinny stanowić przeszkody dla ruchu pieszych i pojazdów. Nie jest dozwolone zgarnianie śniegu bezpośrednio na jezdnię. Śliskość chodników powinna być zwalczana poprzez posypywanie ich szorstkimi materiałami, takimi jak piasek. Należy pamiętać, że nieodśnieżone chodniki są śliskie, co może prowadzić do wypadków i zagrożeń dla zdrowia osób korzystających z tych miejsc.

Właściciele, administratorzy i zarządcy nieruchomości mają również obowiązek usuwać sople i nawisy śnieżne z dachów i gzymsów budynków znajdujących się w pobliżu dróg i chodników, jak tylko pojawią się one. Tego rodzaju zagrożenia mogą stanowić duże ryzyko zarówno dla pieszych jak i dla pojazdów zaparkowanych w sąsiedztwie budynków. Właściciele powinni dokładać wszelkich starań, aby nie dopuścić do sytuacji potencjalnie niebezpiecznych zdrowia. W przypadku pojawienia się sopli czy nawisów śnieżnych na dachach, odpowiednie miejsca powinny być zabezpieczone do momentu ich usunięcia, a piesi powinni unikać przebywania pod zwisającymi soplami i nawisami śnieżnymi.