Program "Mieszkanie dla absolwenta": Białystok modyfikuje zasady uczestnictwa

W Białymstoku wprowadzono pewne modyfikacje w regulaminie programu „Mieszkanie dla absolwenta”. Celem tych zmian jest zmotywowanie młodzieży do pozostawania w mieście po ukończeniu studiów. Teraz, do połowy marca jest możliwość składania wniosków o udział w programie, a minimalna średnia ocen niezbędna do zakwalifikowania się, została obniżona do 4,5.

Program ten został uruchomiony przez miasto, poprzez zmienione uchwały dotyczące zasad wynajmowania mieszkań należących do gminnego zasobu mieszkaniowego. Radni miasta Białystok przyjęli te zmiany we wrześniu 2023 roku.

Ten innowacyjny plan ma na celu przekazanie maksymalnie 93 komunalnych lokali mieszkalnych, które są budowane na ulicy Depowej, do wynajęcia dla studentów ostatniego roku nauki.

Pożądane przez miasto efekty to zahamowanie odpływu studentów i przyciąganie nowych – poprzez oferowanie im korzystnych warunków mieszkaniowych. Zaoferowane przez miasto lokale mają być bardziej atrakcyjne od tych dostępnych na komercyjnym rynku nieruchomości, a dodatkowo dostosowane do możliwości finansowych młodych ludzi.