Akcja ZHP Chorągiew Białostocka: Zaopatrzenie baz harcerskich w potrzebne artykuły higieniczne

W ramach nowej inicjatywy, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka planuje zaopatrzyć swoje dziewięć baz harcerskich w niezbędne artykuły higieniczne dla dziewcząt i chłopców. Stawiając na komfort i odpowiednią higienę, chcą wyposażyć wszystkie toalety w specjalnie przygotowane skrzyneczki w różowych kolorach dla dziewcząt oraz niebieskich dla chłopców.

W związku z tym, harcerze potrzebują odpowiedniego wyposażenia do tych skrzyneczek, co skłoniło ich do zwrócenia się o wsparcie. Wśród przedmiotów, które mają być zebrane, znajdują się m.in. podpaski, tampony, mokre chusteczki higieniczne oraz inne artykuły higieniczne dla mężczyzn. Chętni darczyńcy mogą przekazać te produkty bezpośrednio do siedzib Chorągwi Białostockiej (ul. Pałacowa 3/1) oraz Hufca ZHP Białystok (ul. Sienkiewicza 22) najpóźniej do 5 lipca.

Poprzez tę akcję, ZHP Chorągiew Białostocka dąży do stworzenia lepszych warunków dla uczestników i uczestniczek różnych wydarzeń harcerskich, dbając jednocześnie o ich higienę oraz komfort. To także okazja dla lokalnej społeczności do wsparcia młodzieży i przyczynienia się do udoskonalenia infrastruktury harcerskiej.