Zmiana warunków środowiskowych dla budowy drogi ekspresowej S19 i DK65

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla konstrukcji drogi ekspresowej S19 na odcinku z Białegostokiem Zachód/Choroszcz do Ploskiego oraz budowy DK65 od Kudrycza przez Kuriany do Grabówki została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku. Ta decyzja była konieczna, ponieważ poprzednia ustawa została anulowana przez sąd, co skłoniło Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA) do zerwania umów na budowę, które były wcześniej zawarte. Teraz GDDKIA ma nadzieję na znalezienie takich rozwiązań, które będą służyć interesom skarbu państwa, a wykonawcy będą mogli wdrożyć umowy, które zostały wcześniej zerwane. W przypadku niepowodzenia tego planu, zostaną ogłoszone nowe przetargi.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla odcinka S19 z Choroszczy (obecnie Białystok Zachód) do Ploskiego został zgłoszony 4 września 2018 r. do RDOŚ w Białymstoku. 14 sierpnia 2019 r. oddział GDDKIA w Białymstoku uzyskał DŚU, ale wpłynęły odwołania. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozważał te odwołania i 4 czerwca 2021 r. częściowo uchylił decyzję RDOŚ, ale większość decyzji utrzymana została w mocy, co pozwoliło na kontynuację inwestycji.

Jednakże po złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, decyzje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i poprzednia decyzja RDOŚ zostały anulowane 8 lutego 2022 r. Dziewięć miesięcy później, 8 listopada 2022 r., Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną GDDKiA i potwierdził wyrok sądu niższej instancji. Sprawa powróciła zatem do RDOŚ w Białymstoku, który musiał ponownie rozpatrzyć wniosek o wydanie DŚU.