Zielone Świątki: Zesłanie Ducha Świętego i początek Kościoła

Określane również jako „Pięćdziesiątnica”, Zielone Świątki to święto kościelne obchodzone jako Zesłanie Ducha Świętego, będące uznawane za zaranie chrześcijaństwa. Uroczystość ta ma miejsce w niedzielę, dokładnie 50 dni (7 tygodni) od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W bieżącym roku przypada ona na 28 maja.

Współcześnie Zielone Świątki są znaczącym świętem chrześcijańskim umieszczonym w kalendarzu liturgicznym, obchodzonym na pamiątkę Zesłania Ducha Świętego. Jest to jedna z najstarszych uroczystości w kalendarzu, której początki sięgają czasów apostolskich. W IV wieku zyskało ono status odrębnego święta.

Proroctwo o zstąpieniu Ducha Świętego znajduje się już w Starym Testamencie, a Jezus Chrystus potwierdza je podczas Ostatniej Wieczerzy przed swoim Wniebowstąpieniem. Zielone Świątki upamiętniają wydarzenie z Wieczernika, gdzie zgromadzeni apostołowie oraz Maryja doświadczyli zstąpienia Ducha Świętego. Wówczas to apostołowie zaczęli przemawiać wieloma językami i otrzymali dary duchowe zwane charyzmatami.

Fragment z Pisma Świętego opisujący tamte wydarzenia mówi: „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”.