Najczęstsze nazwy wsi na Podlasiu i w Polsce

W regionie Podlasia znajduje się aż 3278 miejscowości wiejskich, z których wiele nosi takie same lub bardzo zbliżone nazwy. Przykładowo, na terenie tego obszaru można odnaleźć trzy wsie o nazwie Romanówki oraz cztery Nowe Wsie. Jednak te miejscowości nie są rekordzistami pod względem liczby wystąpień takiej samej nazwy.

W Polsce istnieje ponad 40 tysięcy wsi, dlatego nie jest zaskakujące, że nazwy wielu z nich się powtarzają. Poniżej przedstawiona zostaje lista dziesięciu najbardziej popularnych nazw miejscowości wiejskich w kraju:

  1. Stara Wieś
  2. Podlesie
  3. Piaski
  4. Nowa Wieś
  5. Kolonia
  6. Góra
  7. Dół
  8. Dąbrowa
  9. Górki
  10. Folwark

Oczywiście, powyższa lista stanowi jedynie najpopularniejsze przykłady. W Polsce można znaleźć również wiele innych miejscowości o tym samym lub podobnym brzmieniu. Wyjątkowych i oryginalnych nazw wsi jest jednak mniej niż tych często powtarzających się. Warto przy okazji podróży po kraju zwrócić uwagę na różnorodność nazw miejscowości, które odzwierciedlają bogactwo historii i kultury tego terenu.