Żegnamy profesora Sławomira Adama Sorko – wybitnego naukowca i nauczyciela z Politechniki Białostockiej

Dnia 7 grudnia, w czwartek, niespodziewanie zmarł prof. PB Sławomir Adam Sorko. Był to ceniony naukowiec oraz nauczyciel, który swoje życie zawodowe poświęcił pracy na Politechnice Białostockiej, gdzie pracował przez ponad 45 lat.

Sławomir Adam Sorko urodził się w 1951 roku i od najmłodszych lat czuł pociąg do działalności naukowej oraz dydaktycznej. Jego zainteresowania naukowe obejmowały szeroki zakres tematów, takich jak mechanika płynów, termodynamika techniczna, a także automatyka. Był również specjalistą od urządzeń mechanicznych i ich zastosowania w inżynierii środowiska. Profesor Sorko miał szczególne upodobanie do skomplikowanej matematyki oraz metod numerycznych. Jako człowiek prywatny, darzył wielkim zamiłowaniem modelarstwo.

Początek jego kariery dydaktycznej na Politechnice Białostockiej datuje się na rok 1996. Został zapamiętany przez studentów i pracowników uczelni jako prawdziwy erudyta oraz niezastąpiony, pełen wsparcia nauczyciel. Profesor Sorko nie tylko kształcił nowe pokolenia inżynierów, ale również miał istotny udział w rozwoju kadry naukowej Politechniki Białostockiej.

W swojej karierze zawodowej, profesor Sorko pełnił również funkcje prorektora ds. promocji i współpracy oraz prodziekana ds. rozwoju i nauki na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Profesor Sławomir Adam Sorko zmarł w wieku 72 lat, pozostawiając pustkę w sercach wielu ludzi, których życie dotknął swoją działalnością.