Zaplanowana modernizacja linii kolejowej nr 6: Czas na konsultacje społeczne

Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK) ogłosiły, że do dnia 13 listopada mieszkańcy mają możliwość wyrażenia swojej opinii na temat proponowanej modernizacji linii kolejowej numer 6. Ta linia biegnie z Białegostoku przez Sokółkę aż do Kuźnicy Białostockiej, która jest granicą polsko-białoruską.

Kluczowym celem planowanego projektu jest poprawa funkcjonowania tej linii kolejowej. Wśród głównych założeń inwestycji jest zwiększenie efektywności przewozu towarów oraz poprawa komfortu podróży dla pasażerów.

W ramach planowanej modernizacji przewiduje się dodanie drugiego toru oraz przebudowę aż dwunastu stacji i przystanków. Tomasz Łotowski, przedstawiciel PKP Polskich Linii Kolejowych SA, poinformował, że analizowane są różne opcje dotyczące szybkości pociągów pasażerskich – od 120 km/h do 200 km/h. Planowane są także zmiany w infrastrukturze przejazdów kolejowo-drogowych – ich modernizacja bądź zastąpienie skrzyżowaniami dwupoziomowymi zapewniającymi większe bezpieczeństwo.

Obecne konsultacje są częścią procesu aktualizacji studium wykonalności dla tej inwestycji. Dokument ten, będący dokumentacją przedprojektową, jest podstawą do opracowania planu modernizacji linii nr 6. Prace nad nim mają zakończyć się w trzecim kwartale 2024 roku.