Zapasy krwi w Białymstoku maleją, leśnicy i centrum krwiodawstwa organizują akcję "Sadzonka dla życia"

W Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych wspólnie z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa postanowili zapoczątkować inicjatywę pod nazwą „Sadzonka dla życia”. Ideą tej unikalnej akcji jest zachęcenie do oddawania krwi poprzez wręczanie dawcom sadzonek drzew pochodzących bezpośrednio z leśnych szkółek.

Stan zapasów krwi w białostockim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest alarmujący. Zasoby są na granicy wyczerpania, a liczba nowych dawców, którzy zgłaszają się do ośrodka, jest niewystarczająca. Akcja „Sadzonka dla życia” ma być nie tylko formą gratyfikacji dla dawców, ale także przypomnieniem o nieocenionej wartości oddanej krwi.

Jak mówi Jakub Ostrowski, zaangażowany w akcję, posadzenie drzewa to symboliczne upamiętnienie faktu bycia dawcą krwi. Drzewo będzie ciągłe przypominało o ważności pomocy innym poprzez regularne oddawanie tego cennego płynu.

Chociaż w regionie podlaskim wielu mieszkańców decyduje się na bezinteresowne oddawanie krwi, zapotrzebowanie na nią nieustannie rośnie. Ten trend jest szczególnie widoczny przed sezonem letnim. Szczególnym wyzwaniem jest pozyskanie krwi grupy Rh ujemnej, ponieważ liczba dawców tej grupy jest znacznie mniejsza niż osób z grupą Rh dodatnią.