Wyrok czterech lat za szpiegostwo obcych agentów – Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał werdykt

Sąd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku, po procesie trwającym prawie rok za zamkniętymi drzwiami, skazał dwojga oskarżonych – obywatele Rosji i Białorusi – na karę czterech lat więzienia. Oskarżyli ich o szpiegostwo na rzecz rosyjskiej służby wywiadowczej wojska. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna.

Białostocki sąd, oprócz wymierzenia kary czterech lat pozbawienia wolności dla obu oskarżonych, uwzględnił również okres ich zatrzymania i aresztowania jako część wymierzonej kary. Dodatkowo, sąd nałożył na oskarżonych opłaty oraz koszty związane z postępowaniem sądowym, co potwierdziło biuro prasowe białostockiego sądu w rozmowie z PAP w ostatni piątek.

Według aktualnej interpretacji art. 130 par. 1 Kodeksu karnego, każdy, kto współpracuje z zagranicznymi służbami wywiadowczymi lub działa na ich korzyść przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zostać skazany na co najmniej pięć lat pozbawienia wolności. Jednak sąd zdecydował się zastosować łagodniejsze przepisy, które obowiązywały wcześniej, kiedy kara wynosiła od roku do dziesięciu lat więzienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadził wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zarzuty, które postawiono oskarżonym, dotyczyły szpiegostwa prowadzonego na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego w latach 2017-2022. Zgodnie z zarzutami prokuratury, oskarżeni zbierali informacje dotyczące polskich jednostek wojskowych – ich rozmieszczenia, rozwoju, zaopatrzenia i sytuacji personalnej – jak również informacje o jednostkach sojuszniczych wojsk.