Wybór najkorzystniejszych ofert dla realizacji trzech fragmentów drogi S19 przez GDDKiA i UNIBEP S.A.

Białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) postanowił ostatecznie wybrać najbardziej dogodne propozycje w przetargu na projektowanie i budowę dwóch następnych segmentów drogi S19 na północ od Białegostoku. Segmenty te to Czarna Białostocka – Białystok Północ oraz Białystok Północ – Dobrzyniewo. Wygrana w obu przetargach przypadła firmie UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego, która stanie się również wykonawcą odcinka Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. Dzięki temu będzie miała pełną odpowiedzialność za budowę północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku.

W rezultacie, cały obszar 46 kilometrów drogi S19, podzielony na trzy części wykonawcze, ma już swoich kontrahentów. Dnia 24 listopada białostocki oddział GDDKiA wyznaczył firmę Stecol z Chin jako wykonawcę dla odcinka Sokółka – Czarna Białostocka.

Zakładając, że nie będzie żadnych zastrzeżeń do wyników przetargów na te trzy części drogi S19 i po zakończeniu kontroli wstępnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, umowy z wykonawcami będzie można podpisać w pierwszym kwartale nadchodzącego roku. Odcinek S19 Sokółka – Czarna Białostocka o długości 24,1 km będzie realizowany przez firmę Stecol, która zaoferowała 828,8 mln zł. Firme Unibep S.A., która zadeklarowała 347,79 mln zł, zostanie wykonawcą dla odcinka S19 Czarna Białostocka – Białystok Północ o długości 13 km. Tej samej firmie powierzono także odcinek S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo o długości 9 km za ofertę 320,88 mln zł.