Instytucja teatralna ogłasza przetarg na dodatkową dokumentację projektową związaną z modernizacją swojej siedziby

Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku, będący instytucją samorządową, zapowiedział przetarg na przygotowanie nowej, dodatkowej dokumentacji projektowej. Związane jest to z procesem modernizacji ich zabytkowego budynku, w którym mieści się siedziba teatru. Według wyjaśnień dyrekcji taka decyzja była podyktowana koniecznością wykonania dodatkowych prac, które wystąpiły w trakcie prowadzenia remontu.

Historia siedziby Teatru Dramatycznego sięga lat 30. XX wieku, kiedy to wybudowano budynek położony w centrum miasta Białystok. Od 1944 roku, jako Teatr Wojewódzki, rozpoczął tam swoją działalność. Od wielu lat mówiono o potrzebie przeprowadzenia remontu tej nieruchomości i planowano go na lata najbliższe. Pierwotne założenia mówiły, że wartość inwestycji wyniesie około 58 milionów złotych.

Zgodnie z początkowym harmonogramem prace renowacyjne miały rozpocząć się w lipcu 2021 roku, a ich zakończenie przewidywano na grudzień 2022 roku. Plany zakładały, że po zakończonym remoncie, Teatr Dramatyczny miałby ponownie otworzyć swoje drzwi dla publiczności w 2023 roku. Jednak pojawienie się dodatkowych prac podczas procesu modernizacyjnego spowodowało konieczność przesunięcia tych terminów. Aktualnie obowiązująca umowa z firmą wykonawczą jest ważna do maja 2024 roku.