Wsparcie finansowe dla Szkoły Rodzenia w Białymstoku ze strony miasta

Miasto Białystok przeznacza dodatkowe fundusze na działalność Szkoły Rodzenia, której siedziba znajduje się na terenie miasta. Suma dofinansowania wynosi 50 000 złotych, co umożliwi zapewnienie wsparcia dla większej liczby przyszłych mam, które przygotowują się do nadchodzącego porodu.

Umowa, która zakłada świadczenie gwarantowanych usług edukacyjnych związanych z tematyką okołoporodową dla kobiet zamieszkałych w Białymstoku i jest finansowana z budżetu miasta, obejmuje okres 2021-2025. Pieniądze przeznaczone na realizację tego zadania to prawie 1 mln 760 tys. złotych na cały pięcioletni okres. W ramach budżetu miasta na rok 2023 przewidziano fundusze w wysokości 355 tys. złotych dla Szkoły Rodzenia. Dzięki tym środkom możliwe jest objęcie opieką aż 1000 kobiet.

Zastępca prezydenta, Zbigniew Nikitorowicz, skomentował sytuację, zwracając uwagę na fakt, że do Szkoły Rodzenia zgłosiło się już 850 ciężarnych – stąd decyzja o przeznaczeniu dodatkowych 50 tys. złotych na wsparcie funkcjonowania placówki. Te nowe środki pozwolą na zapewnienie usług dla dodatkowej grupy przyszłych mam, która przekroczyła pierwotnie zakontraktowaną liczbę tysiąca osób.

Szkoła Rodzenia oferuje swoim uczestniczkom różnorodne formy zajęć. Obejmują one zarówno część teoretyczną, do której mogą dołączyć również partnerzy ciężarnych, jak i praktyczne warsztaty oraz gimnastykę. Program obejmuje naukę technik relaksacyjnych, oddychania i przyjmowania odpowiednich pozycji podczas porodu, a także instruktaże ćwiczeń wykonywanych w okresie połogu. Kobiety mają również okazję dowiedzieć się więcej o warunkach porodu oraz sposobach radzenia sobie z bólem i skurczami.