Wsparcie finansowe dla podlaskich przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem migracyjnym

Firmy funkcjonujące na obszarach przygranicznych województwa podlaskiego, które doznały strat finansowych z powodu kryzysu migracyjnego, otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe nawet do 100 mln zł. Wsparcie obejmowało różne sektory działalności gospodarczej, takie jak budownictwo, leśnictwo, przemysł metalurgiczny, produkcja tworzyw sztucznych, sektor turystyczny oraz przemysł rolno-spożywczy.

Takie dofinansowanie zostało przyznane dla 32 firm z siedmiu powiatów podlaskiego: augustowskiego, białostockiego, hajnowskiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i suwalskiego. Udzielone wsparcie ma pozwolić tym przedsiębiorstwom na dalszy rozwój ich działalności, a niektórzy z nich planują dzięki temu wkroczyć na nowe rynki w Polsce.

Marszałek województwa podlaskiego, Artur Kosicki, podkreślił, że mimo iż Komisja Europejska preferuje udzielanie wsparcia finansowego w formie pożyczek dla przedsiębiorstw, to podlaski subregion przygraniczny znalazł się w gronie sześciu regionów w Polsce, które otrzymały dodatkowe finansowanie w formie bezzwrotnej dotacji. Co istotne, warunki przyznania tego wsparcia zostały starannie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych beneficjentów.