Rozpoczęcie remontu na odcinku drogi wojewódzkiej 670 – długo oczekiwane ulepszenia dla mieszkańców i turystów

Właśnie nastał oficjalny początek prac remontowych na jednym z odcinków drogi wojewódzkiej 670. Ten żmudnie oczekiwany remont dotyczy fragmentu drogi, który od jakiegoś czasu stanowił powód do niepokoju dla mieszkańców powiatów monieckiego i sokólskiego. Ten konkretny odcinek, nazywany kiedyś „drogą carską”, jest w fatalnym stanie, pełen jest dziur, co nie tylko utrudnia podróżowanie, ale również stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z tej trasy.

Działania remontowe będą realizowane zgodnie z życzeniami lokalnej społeczności i obejmą renowację 8-kilometrowego fragmentu drogi. Ten niewielki odcinek będzie całkowicie odnowiony i pokryty nową nawierzchnią. Ponadto szerokość drogi zostanie zwiększona do 6 metrów.

Nie tylko okoliczni mieszkańcy skorzystają z tych usprawnień. Ta konkretna droga, znajdująca się na skraju Biebrzańskiego Parku Narodowego, ma również duże znaczenie dla turystyki.

Znaczenie tego remontu jest nieocenione, biorąc pod uwagę, że droga wojewódzka 670 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym. Ma ona ponad 70 kilometrów długości i prowadzi od Osowca przez Dąbrowę Białostocką i Suchowolę, aż do granicy polsko-białoruskiej.