Wsparcie dla Ukrainy ponad podziałami?

Polityka może kojarzyć się z wiecznymi sporami. Nie ma w tym nic dziwnego, ale warto pamiętać o tym, że są chwile, kiedy można (czy wręcz należy) zapomnieć o wszelkich sporach. To rzecz jasna tyczy się sytuacji, jaka ma miejsce na Ukrainie.

Wspólne działanie?

Nie można wykluczyć, że czeka nas wsparcie ponad partyjnymi podziałami. W każdym razie możemy mówić o inicjatywie ze strony Platformy Obywatelskiej. Wczoraj przedstawiciele tej partii deklarowali pełne wsparcie dla obywateli Ukrainy.

Oczywiście nie brakowało konkretnych propozycji – mogliśmy usłyszeć choćby o bezpłatnych noclegach czy bezpłatnych przejazdach. Ważne jest też to, że wśród propozycji znalazło się stworzenie ponadpartyjnego zespołu, który koordynowałby pomoc. Można też powiedzieć, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej wierzą, iż marszałek województwa przychyli się do tego pomysłu.

Wypada też zaznaczyć, że partia nie koncentruje się jedynie na słowach. Najlepszym tego dowodem jest stworzenie punktu, do którego można przynosić dary. Punkt ten znajdziemy w biurze PO.